The Amazing Pas De Deux by The Guang Dong Acrobatic Troupe - CircusTalk

Circus News

The Amazing Pas De Deux by The Guang Dong Acrobatic Troupe

Performers: Wu Zhengdan & Wei Baohua